اخبار کوتاه دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک

اخبار کوتاه دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک

کسب رتبه دوم پژوهش  های بنیادی : خانم "دکتر خاطره رضاییان" فارغ التحصیل دکتری شیمی  معدنی دانشگاه اراک  به استاد راهنمایی دکتر خانمحمدی در  هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی

اختصاص اعتبار جدید جهت پرداخت وام تحصیلی به دانشجویان روزانه دانشکده علوم از طرف اداره  رفاه دانشجویی.

نشست  دوره ای مدیران فرهنگی دانشگاه های استان مرکزی با حضور دکتر  رحیم زاده مدیر کل سیاست گذاری فرهنگی وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری در اتاق  شورای  دانشکده  9/9/1394

آزمون جامع دکتری در گروه های شیمی و فیزیک  هفته اول آذر ماه  در دانشکده علوم پایه برگزار گردید.

پخش فیلم سینمایی "مزار شریف" در سالن شهید چمران با استقبال خوب دانشجویان روبرو شد

 
آدرس کوتاه :