نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقاء رتبه مجلات علمی دانشگاه اراک

ارتقاء رتبه مجلات علمی دانشگاه اراک

سه جلد از مجلات علمی دانشگاه اراک در ارزیابی سال 1399 سامانه نشریات علمی حائز ارتقاء رتبه شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، مجلات حیات وحش و تنوع زیستی فصلنامه علمی-تاریخی مطالعات تاریخی جنگ و فصلنامه پژوهش های ادبی-قرآنی از انتشارات دانشگاه اراک حائز ارتقاء رتبه شدند.

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات تاریخی جنگ کاری از گروه تاریخ دانشگاه اراک با همکاری انجمن ایرانی تاریخ است که در راستای فراهم نمودن بسترهای مناسب جهت اعتلای ارزش‌های فرهنگی و پاسداری از میراث غنی تاریخی و تمدنی ایران و اسلام و همچنین توسعه و ارتقای کیفی پژوهش و نشر دستاوردها، پژوهشها و تجارب علمی پژوهشگران دانشگاهی در سراسر کشورچاپ می شود.

فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی (فصلنامه علمی - پژوهشی) توسط دانشگاه اراک منتشر می شود. این مجله دارای تاییدیه علمی پژوهشی شماره ۳/۱۸/۶۳۶۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ از کمیسیون نشریات کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) از شماره اول (بهار ۹۲) می باشد. فصلنامه (علمی – پژوهشی) پژوهش های ادبی- قرآنی با همکاری (در قالب انعقاد تفاهم نامه) دانشگاه‌ اراک با دانشگاههای ایلام، بوعلی سینا همدان، تربیت مدرس، شهر کرد، علامه طباطبایی، قم وکاشان چاپ و منتشر می شود.