اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان میهمان و انتقال ورود به دانشگاه اراک درنیمسال 991

اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان میهمان و انتقال ورود به دانشگاه اراک درنیمسال 991

 ثبت نام از پذیرفته شدگان میهمان و انتقال ورود به دانشگاه اراک درنیمسال 991

 دانشجویان عزیزی که در سامانه نقل و انتقالات سجاد (نیمسال 991) جهت ورود آنان به صورت میهمان ، تمدید میهمان ، میهمان دائم و انتقال به دانشگاه اراک موافقت گردیده است، به اطلاع می رساند با عنایت به دستورالعمل وزارتی و تغییرات اعمال شده در تقویم آموزشی مقتضی است از مورخ 1399/06/02 لغایت 1399/06/04 به همراه مدارک ذیل جهت انجام امور اداری مربوط در ساعات اداری به دانشگاه اراک، سردشت، ساختمان دکتر قریب، طبقه اول، اداره خدمات آموزشی مراجعه فرمایند . لازم به توضیح است که با اخذ مجوز مذکور نامبردگان در مورخ 1399/06/05 می توانند با مراجعه حضوری به دانشکده مربوطه انتخاب واحد نیمسال 991 خود را انجام دهند.

مدارک لازم برای میهمان اولین بار : فرم لیست دروس پیشنهادی 991 دریافتی از دانشگاه مبدأ و کپی صفحات شناسنامه و کارت ملی و یک قطعه عکس

مدارک لازم برای تمدید میهمان و میهمان دائم : فرم لیست دروس پیشنهادی 991 درخصوص تمدید میهمان و فرم موافقت با میهمان دائم در خصوص میهمانی دائم دریافتی از دانشگاه مبدأ

مدارک لازم برای انتقال دائم و انتقال توأم با تغییر رشته : فرم موافقت با انتقال دریافتی از دانشگاه مبدأ و کپی صفحات شناسنامه و کارت ملی و یک قطعه عکس و کپی دیپلم و پیش دانشگاهی

 

 

آدرس کوتاه :