اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

انتخاب دو نماینده دانشگاه اراک به عنوان عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن های علمی علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره

انتخاب دو نماینده دانشگاه اراک به عنوان عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن های علمی علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ سومین مجمع سالیانه اتحادیه انجمن های علمی علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره 27 مهرماه در  دانشگاه گیلان برگزار شد.

در این مراسم سرکار خانم سید صالحی با رتبه سوم و جناب آقای مولوی با رتبه ششم به عنوان عضو شورای مرکزی اتحادیه برگزیده شدند .


دانشکده ها

ویدیو ها