انتصاب آقای دکتر احمدرضا عباسی فر به سمت نمایندگی وزارت متبوع در شورای استان مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

انتصاب آقای دکتر احمدرضا عباسی فر به سمت نمایندگی وزارت متبوع در شورای استان مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ آقای دکتر احمدرضا عباسی فر از اعضای محترم هیات علمی گروه باغبانی دانشگاه اراک به سمت نمایندگی وزارت متبوع در شورای استان مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی منتصب گردید.

متن حکم به شرح زیر می باشد:

با توجه به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی و به استناد بند 3 ماده 7  قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران حسب نظر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، حضرت عالی به عنوان نماینده وزارت متبوع در شورای استان مرکزی سازمان مذکور منصوب می شوید.

روابط عمومی دانشگاه اراک انتصاب شایسته ایشان را تبریک عرض نموده و برای ایشان موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگذاری مستمر را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماید.

آدرس کوتاه :