بازدید نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی از دانشگاه اراک

بازدید نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی از دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر علی اکبر کریمی طی بازدیدی از دانشگاه اراک در جریان وضعیت پروژه های عمرانی و طرح های در دست اقدام قرار گرفت.
طی این بازدید که در روز شنبه ۳ اردیبهشت انجام پذیرفت، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی به همراه سرپرست دانشگاه اراک در محل پروژه های مختلف عمرانی از جمله رصدخانه دانشگاه و خوابگاه ها حاضر شده و مشکلات پیرامون تکمیل این دو پروژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در این بازدید موضوع جابجایی مشاغل قرارگرفته در ضلع غربی پردیس دانشگاه اراک مطرح گردید و دکتر کریمی از پیگیری برای به سرانجام رسیدن این موضوع خبر داد.
در ادامه، طرح احداث منطقه نوآوری در پردیس دانشگاه اراک ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.
آدرس کوتاه :