تقدیر سرپرست دفتر آستان قدس رضوی استان از رئیس دانشگاه اراک

تقدیر سرپرست دفتر آستان قدس رضوی استان از رئیس دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک مهندس محمد بخشی سر پرست دفتر آستان قدس رضوی در استان با دکتر ذوالفقاری رئیس دانشگاه اراک دیدار و از زحمات ایشان در بر پایی موکب اربعین مستقر در دانشگاه تقدیر کرد.

آدرس کوتاه :