جذب نیروی نگهبان(به صورت شرکتی) در دانشگاه اراک

جذب نیروی نگهبان(به صورت شرکتی) در دانشگاه اراک

شرکت طرف قرارداد دانشگاه اراک به منظور تامین نیروی انسانی در واحد انتظامات از طریق آزمون، تست ورزش و مصاحبه نیرو جذب می نماید

لذا از متقاضیان گرامی درخواست می شود تا تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱ با مراجعه به لینک زیر نیست به ثبت نام اقدام فرمایند https://survey.porsline.ir/s/qiRJ0YT

آدرس کوتاه :