جلسه هم اندیشی عفاف و حجاب در دانشگاه برگزار شد

جلسه هم اندیشی عفاف و حجاب در دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه کرامت انسانی و صیانت اخلاقی در دانشگاه اراک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، اولین جلسه کارگروه کرامت انسانی و صیانت اخلاقی با هدف بررسی راهکارهای ارتقای "عفاف و حجاب" در روز شنبه 8 مردادماه  در دانشگاه اراک برگزار گردید. 
در این نشست که به ریاست دکتر ذوالفقاری، سرپرست دانشگاه و با حضور تعدادی از مدیران، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه تشکیل شده بود، دکتر دسترنج، دبیر کارگروه، در ابتدا به بیان اهداف کارگروه و برخی اقدامات پیگیری شده پرداخت.
در ادامه دکتر ذوالفقاری گفت: حجاب صیانت از کرامت انسانی است و نباید این موضوع به سیاست زدگی دچار شود و همه باید تلاش کنیم که دانشگاه به عنوان محیط علمی و فرهنگ ساز جامعه در وضعیت بهتری قرار بگیرد. 
سپس اعضای حاضر به بیان نقطه نظرات خود در خصوص آسیب شناسی عفاف و حجاب، راهکارها و اقدامات قابل انجام پرداختند.
آدرس کوتاه :