دانشگاه اراک قهرمان مسابقات والیبال انتخابی المپیاد دانشجویان شد

دانشگاه اراک قهرمان مسابقات والیبال انتخابی المپیاد دانشجویان شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، مسابقات والیبال انتخابی دانشجویان استان مرکزی، به میزبانی دانشگاه پیام نور استان برگزار شد که تیم والیبال دانشجویان دانشگاه اراک در صدر این رقابت ها ایستاد. در این رقابت ها، مجموعا ۸ تیم متشکل از دانشجویان دانشگاه های پیام نور ،فرهنگیان، تفرش، صنعتی اراک، علمی کاربردی، فنی حرفه ای امیرکبیر، محلات، دانشگاه اراک شرکت کردند. در مسابقات انتخابی المپیاد دانشجویی، دانشگاه اراک سه پیروزی مقابل دانشگاه فنی حرفه ای امیرکبیر، علمی کاربردی، محلات کسب کرد و سپس در مرحله نیمه نهایی از سد دانشگاه پیام نور استان گذشت. دو تیم راه یافته به فینال این رقابت ها، دانشگاه های فنی حرفه ای امیرکبیر و دانشگاه اراک بودند، که دانشگاه اراک پس از برد در مقابل دانشگاه فنی و حرفه ای امیرکبیر عنوان نخست این رقابت هارا کسب نمود

آدرس کوتاه :