دستور رئیس جمهور به وزیر علوم و رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تخصیص و پرداخت کامل بودجه مصوب سال ۹۷ به دانشگاه های منطقه ۴ کشور

دستور رئیس جمهور به وزیر علوم و رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تخصیص و پرداخت کامل بودجه مصوب سال ۹۷ به دانشگاه های منطقه ۴ کشور

پیرو مشکلات مالی گسترده و عدم تخصیص بودجه دانشگاه از سوی سازمان مدیریت برنامه و بودجه، روسای دانشگاه های مادر منطقه چهار با ارسال نامه های مکرر به مقامات مختلف مسئول از جمله رئیس جمهور محترم خواستار اختصاص و پرداخت کامل بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی شدند.
در پاسخ به یکی از این نامه ها، اخیرا رئیس جمهور محترم دستور  رسیدگی به این درخواست را جهت بررسی و اقدام لازم به معاونین محترم خود از جمله وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت هماهنگی ، پیگیری های ویژه و خدمات مدیریت نهاد ریاست جمهوری صادر نمودند‌.
 
آدرس کوتاه :