طراحی نانو جاذب هیدروژنی با درصد ذخیره سازی بالا در دانشگاه اراک

طراحی نانو جاذب هیدروژنی با درصد ذخیره سازی بالا در دانشگاه اراک

تیم تحقیقاتی گروه شیمی دانشگاه اراک به سرپرستی پروفسور محمد سلیمان نژاد مقاله ای با موضوع طراحی نانو جاذب هیدروژن ارائه شده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ در تحقیقی که اخیرا در قالب رساله دکتری سرکار خانم رضوان رحیمی  و به سرپرستی پروفسور محمد سلیمان نژاد در دانشگاه اراک انجام شده است؛ نانو صفحه Be2N6 تزئین شده با لیتیم بعنوان یک جاذب جامد با درصد وزنی ذخیره سازی هیدروژن برابر با 12.1 درصد با استفاده از محاسبات کوانتم مکانیکی طراحی و معرفی شده است.
 این نانو صفحه امکان سنتز دارد و ظرفیت ذخیره سازی هیدروژن در آن از بسیاری از نانو صفحه های طراحی شده مشابه بیشتر است.
 
راهی آسان برای دسترسی به سوخت پاک
 
با توجه به امکان ذخیره سازی مطلوب هیدروژن بر روی این نانو صفحه؛ شرایط استفاده از هیدروژن به عنوان سوخت پاک محقق میشود؛ لذا دیگر بحث الایندگی سوختهای فسیلی با توجه به عدم توجیه برای استفاده از آنها وجود ندارد. 
لازم به ذکر است که توانایی ذخیره سازی جاذب معرفی شده بیش از دو برابر هدف تعیین شده توسط دپارتمان انرژی امریکا ( 5.5 درصد وزنی تا سال 2020) میباشد.
 نتایج این تحقیق در مجله بسیار معتبر Q1؛ International Journal of Hydrogen Energyبا ضریب تاثیر 4.1 در سال ۲۰۲۰ منتشر شده است.
 
با توجه به آلایندگی حاصل از سوختهای فسیلی، استفاده از هیدروژن به عنوان سوخت جایگزین میتواند وابستگی ما به سوختهای فسیلی را کاهش داده و یک منبع مناسب برای تولید انرژی پاک باشد. عمده ترین اشکالی که استفاده از هیدروژن را برای کاربردهای عملی محدود کرده است یافتن روشهای مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای ذخیره سازی هیدروژن می باشد.
آدرس کوتاه :