فراخوان جذب همیاران سلامت جسم

فراخوان جذب همیاران سلامت جسم

ویژه دانشجویان خوابگاهی همراه با برگزاری دوره های کمک های اولیه و امداد رسانی از سوی سازمان اورژانس کشور و ارائه گواهینامه معتبر در لینک زیر ثبت نام کنید: https://survey.porsline.ir/s/OihIruG

آدرس کوتاه :