مراسم بزرگداشت روز شهدا در دانشگاه اراک برگزار شد

مراسم بزرگداشت روز شهدا در دانشگاه اراک برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک به مناسبت 22 اسفند ماه و روز شهدا جمعی از اساتید و کارکنان دانشگاه با حضور در یادمان شهید گمنام به مقام شامخ شهدا ادائ احترام کردند. همچنین به همین مناسبت به نیت شهدا و شهید گمنام دانشگاه تعدادی نهال در مجاور مزار غرص شد.

آدرس کوتاه :