اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

نشست صمیمانه هیات رئیسه دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی

نشست صمیمانه هیات رئیسه دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر براتی ریاست محترم دانشکده فنی و مهندسی ضمن خیر مقدم به هیات رئیسه دانشگاه به روند اجمالی از پیشرفت های دانشکده از لحاظ امکانات آموزشی، کتابخانه و سایت کامپیوتر دانشجویان اشاره نمودند.

ایشان به ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای محترم هیات علمی و همچنین به ارتقاء سایت دانشکده و گروه عمران اشاره نمودند. گزارشی نیز از برنامه های فرهنگی که در مناسبات مختلف که  توسط معاونت فرهنگی دانشکده اجرا شده بود، ارائه نمودند.

ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر حمیدی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) به اهداف عالی دانشگاه در زمینه اقتصاد مقاومتی اشاره نمودند. ارتقاء کیفی آموزشی و تحقیقات و پژوهشی که مورد نیاز صنایع است بسیار مهم است. ماموریت گرا شدن تحصیلات تکمیلی و جهت دار شدن تحقیقات گام های موثری است که اعضای هیات علمی باید در این راستا گام بردارند. تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه بهترین راه کار برای اداره بهتر دانشگاه می باشد. در ادامه جلسه دکتر ایمانی مقدم به فضای نقد مشفقانه در سطح دانشگاه اشاره کردند و در پایان نیز نمایندگان هفت گروه آموزشی نیز مطالبی پیرامون مشکلات و درخواست های گروه خود ارائه نمودند.


دانشکده ها

ویدیو ها