اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

برگزاری اولین کارگاه تشریح آیین نامه های آموزشی توسط دفتر موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی استان مرکزی

برگزاری اولین کارگاه تشریح آیین نامه های آموزشی توسط دفتر موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛‌ به همت دفتر موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی استان مرکزی اولین کارگاه تشریح آیین نامه های آموزشی در روز چهارشنبه  مورخ 26 مهرماه 96 برگزار گردید. 
این جلسه به منظور تبادل نظر، ارتقا سطح کیفی، رفع ابهامات، تسهیل در فرآیندهای مربوطه پیرامون حوزه آموزش، برای مدیران و کارشناسان آموزشی موسسات غیر انتفاعی استان مرکزی در قالب 6 ساعت آموزش کارگاهی تشکیل گردید.


راه های ارتباطی


دانشکده ها

ویدیو ها