دفاع اولين دانشجويان دكترى رشته رياضي (هندسه)

به گزارش روابط عمومي دانشگاه اراك؛ آقاي عيسي گاوجلويي شراهي و خانم ليلا نورمحمدي فر دانشجویان دانشگاه اراك به عنوان اولین دانشجویان دکتری، توانستند با پایان نامه ای تحت عناوين "نظريه كنترل بهينه سازي از ديدگاه جبرگونه هاي لي تعميم يافته" و "ساختارهاي هندسي روي جبرهاي لي تعميم يافته" فارغ التحصیل شوند.

گاوجلويي اظهار نمود: ما در اين پايان نامه نشان مي دهيم كه جبرگونه لي تعميم يافته مثال برجسته اي از جبرگونه لي است. عموميت ايم مفهوم نسبت به مفهوم جبرگونه لي شبيه به عموميت كلاف برداري عقب تر نسبت به خود كلاف برداري ست. ما يك مساله كنترل بهينه را به نحوي ايجاد خواهيم كرد كه با استفاده از () -سيستم هاي مكانيكي برجسته در جبرگونه هاي لي تعميم يافته‌مان قابل حل بوده در حالي كه با جبرگونه هاي لي نمي توان آن را حل كرد.

همچنين درستي قضيه ويل را نيز در جبرگونه هاي لي تعميم يافته ثابت خواهيم كرد . با استفاده از درازش جبرگونه هاي لي نشان مي دهيم كه ترفيع كامل تقارن لي اسپري ها يك خطي سازي انحناي برخي از تانسورهاي انحناي معروف است. ما ساختارهاي تقريبن تماسي جبرگونه هاي لي را نيز تعريف كرده و شرط هاي نرمال بودن ساختار هاي تقريبن مختلط را دسته بندي خواهيم كرد.

مقالات ارائه شده توسط ايشان به شرح ذيل مي باشد:

محمدي فر گفت: در اين رساله، ابتدا به معرفي ساختارهاي پاراكهلري روي هوم-جبرهاي لي پرداخته و هوم-جبرهاي چپ متقارن روي اين ساختارها مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرند. سپس شرايطي ارائه مي شود كه تحت آن، هوم-جبرهاي چپ متقارن به هوم-جبرهاي لي پاركهلري تبديل مي شوند. ساختارهاي ضربي مختلط روي هوم-جبرهاي لي معرفي خواهند شد. همچنين ثابت مي شود كه يك ساختار ضربي مختلط روي هوم-جبرلي به طور يكتا يك ضرب هوم-چپ متقارن تعيين مي كند به طوري كه ساختارهاي ضربي و مختلط نسبت به آن پايا هستند.

مقالات ارائه شده توسط ايشان به شرح ذيل مي باشد:

مقالات چاپ شده:

ردیف

نام مجله

ISSN

تاریخ پذیرش مقاله (سال و ماه)

عنوان مقاله

سال چاپ

شماره مجله

شماره صفحات

IF

1-

Asian-European Journal Mathematics

1793-7183

25 Feb 2017

Hom-left symmetric algebroids

2018

11(2)

24pages

0

2-

Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A1 Mathematics and Statistics

2618-6470

1 Jan 2018

Vertical and complete lifts of sections of a (dual) vector bundle and Legendre duality

2019

68(1)

299-325

0

مقالات پذیرفته شده قطعی (در دست چاپ):

ردیف

نام مجله

ISSN

تاریخ پذیرش مقاله (سال و ماه)

عنوان مقاله

شماره DOI

IF

1-

Journal of Algebra and Its Applications

1793-6829

7 Feb 2018

Para-K¨ahler hom-Lie algebras

0.1142/S0219498819500440

0.489

2-

Glasgow Mathematical Journal

0011-0895

1 Feb 2018

Complex product structures on hom-Lie algebras

10.1017/S001708951800006X

0.358

3-

Periodica Mathematica Hungarica

1588-2829

26 Jan 2018

Anti-Abelian nearly para-K¨ahler structures on

nilpotent Lie algebras

0.415

در این پایان نامه ها دکتر اسماعيل پيغان،  عضو هیأت علمی دانشگاه اراك بعنوان استاد راهنما و دکتر كنستانتين آركوش بعنوان استاد مشاور نقش داشتند.

روابط عمومي دانشگاه اراك براي ايشان آرزوي موفقيت نموده و به اساتيد راهنما و مشاورشان تبريك عرض مي نمايد.

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری