نشست معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه با مدير كل پشتيباني پ‍ژوهش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

به گزارش روابط عمومي دانشگاه اراك؛ در اين نشست كه در روز چهارشنبه 7 آذرماه در دفتر جناب آقاي دكتر نيسي مدير كل پشتيباني پ‍ژوهش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار شد، دكتر فضلعلي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه گزارشي از عملكرد و وضعيت طرح­ها و برنامه هاي حوزه­ ي پژوهش دانشگاه ارائه نمودند. ايشان با اشاره به طرح­هاي در دست اجرا بر لزوم حمايت وزارتخانه از اين طرحها تأكيد داشتند.

دكتر نيسي مدير كل پشتيباني پ‍ژوهش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز با مثبت ارزيابي كردن عملكرد حوزه­ ي پژوهشي دانشگاه اراك و با اشاره به پتانسيل و توانمندي اين دانشگاه، افق پيش رو را روشن ارزيابي كردند و قول دادند از طرح­هاي در دست اجراي اين حوزه حمايت نمایند.

 

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری