آئين افتتاح سي امين نمايشگاه صنعت هسته اي كشور

2014_12_16/IMG_2741.gif 2014_12_16/IMG_2745.gif 2014_12_16/IMG_2446.gif 2014_12_16/IMG_2735.gif 2014_12_16/IMG_2739.gif 2014_12_16/IMG_2409.gif 2014_12_16/IMG_2416.gif 2014_12_16/IMG_2405.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری