مراسم گراميداشت 9 دي با سنخراني حاج آقاي قريشي معاون محترم فرهنگي و سياسي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها

2014_12_31/IMG_2806.gif 2014_12_31/IMG_2813.gif 2014_12_31/IMG_2815.gif 2014_12_31/IMG_2827.gif 2014_12_31/IMG_2802.gif 2014_12_31/IMG_2792.gif 2014_12_31/IMG_2794.gif 2014_12_31/IMG_2796.gif 2014_12_31/IMG_2798.gif 2014_12_31/IMG_2800.gif
قبلی 1 2 بعدی
14 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری