تاسيس بنياد خيرين دانشگاه اراك

2015_04_27/I03MG_4084.jpg 2015_04_27/I06MG_4100.jpg 2015_04_27/07IMG_4089.jpg 2015_04_27/08IMG_4094.jpg 2015_04_27/05IMG_4101.jpg 2015_04_27/01IMG_4082.jpg 2015_04_27/02IMG_4083.jpg 2015_04_27/04IMG_4085.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری