گزارش تصویری سومین همایش ملی کاربردهای فناوری نانو در کشاورزی- 9-8 اردیبهشت ماه دانشگاه اراک

2015_05_03/IMG_4363005.jpg0005.jpg 2015_05_03/IMG_4442006.jpg0006.jpg 2015_05_03/IMG_4456007.jpg0007.jpg 2015_05_03/IMG_4346004.jpg0004.jpg 2015_05_03/IMG_4611.jpg0009.jpg 2015_05_03/IMG_4628.jpg0008.jpg 2015_05_03/IMG_4329001.jpg0001.jpg 2015_05_03/IMG_4334002.jpg0002.jpg 2015_05_03/IMG_4343003.jpg0003.jpg 2015_05_03/IMG_4601.jpg00010.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری