گزارش تصويري از مراسم اعتكاف دانشجويان دانشگاه اراك

2015_05_05/IMG_4974.jpg007.jpg 2015_05_05/IMG_4964.jpg0006.jpg 2015_05_05/IMG_4958.jpg005.jpg 2015_05_05/IMG_4955.jpg004.jpg 2015_05_05/IMG_4954.jpg003.jpg 2015_05_05/IMG_4951.jpg002.jpg 2015_05_05/IMG_4950.jpg001.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری