سومين نشست شوراي معاونين دانشجوئي دانشگاههاي منطقه 7 كشور

2015_05_09/P1510754.jpg 2015_05_09/P1510759.jpg 2015_05_09/P1510762.jpg 2015_05_09/P1510770.jpg 2015_05_09/DSC04279.jpg 2015_05_09/DSC04273.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری