گزارش تصويري از مراسم تجمع بزرگ دانگاه اارك در محكوميت جنايات آل سعود د ريمن

2015_05_10/IMG_5649.jpg006.jpg 2015_05_10/IMG_5667.jpg007.jpg 2015_05_10/IMG_5641.jpg004.jpg 2015_05_10/IMG_5642.jpg005.jpg 2015_05_10/IMG_5631.jpg003.jpg 2015_05_10/IMG_5628.jpg001.jpg 2015_05_10/IMG_5629.jpg002.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری