گزارش تصوير ي از مراسم افتتاحيه نمايشگاه فناوري در استان مركزي

2015_05_13/IMG000000000.jpg006.jpg 2015_05_13/IMG_6068.jpg005.jpg 2015_05_13/IMG_6067.jpg004.jpg 2015_05_13/IMG_6063.jpg003.jpg 2015_05_13/IMG_6052.jpg002.jpg 2015_05_13/IMG_6036.jpg001.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری