بازديد مسئولين دانشگاه و خيرين از خوابگاههاي دانشجوئي-بمناسبت هفته خوابگاهها

2015_05_18/IMG_6328.jpg005.jpg 2015_05_18/IMG_6332.jpg006.jpg 2015_05_18/IMG_6317.jpg004.jpg 2015_05_18/IMG_6316.jpg003.jpg 2015_05_18/IMG_6313.jpg002.jpg 2015_05_18/IMG_6299.jpg001.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری