مراسم تقدير از ايثارگران دانشگاه اراك با حضو رهيات رئيسه دانشگاه

2015_05_26/IMG_6687.jpg04.jpg 2015_05_26/IMG_6645.jpg03.jpg 2015_05_26/IMG_6624.jpg02.jpg 2015_05_26/IMG_6611.jpg01.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری