آيين افتتاح كارگاه اتو مكانيك دانشكده فني و مهندسي

2015_06_15/IMG_7789-06.gif 2015_06_15/IMG_7776-05.gif 2015_06_15/IMG_7762-03.gif 2015_06_15/IMG_7764--04.gif 2015_06_15/IMG_7758-02.gif 2015_06_15/IMG_775701.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری