گراميداشت مراسم هفته دولت و تقدير از كارمندان نمونه دانشگاه اراك

2015_08_30/IMG_9193.jpg-004.jpg 2015_08_30/IMG_9198.jpg-003.jpg 2015_08_30/IMG_9151.jpg-001.jpg 2015_08_30/IMG_9188.jpg-002.jpg 2015_08_29/IMG_9146.jpg-09.jpg 2015_08_29/IMG_9153.jpg-10.jpg 2015_08_29/IMG_9126.jpg-07.jpg 2015_08_29/IMG_9276.jpg-05.jpg 2015_08_29/IMG_9306.jpg03.jpg 2015_08_29/IMG_9223.JPG
قبلی 1 2 بعدی
13 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری