نشست هيات رئيسه دانشگاه اراك با مدير عامل پالايشگاه امام خميني شازند در دانشكده فني و مهندسي

2015_08_31/IMG_9348.jpg-008.jpg 2015_08_31/IMG_9335.jpg-004.jpg 2015_08_31/IMG_9336.jpg-005.jpg 2015_08_31/IMG_9341.jpg006.jpg 2015_08_31/IMG_9345.jpg-007.jpg 2015_08_31/IMG_9322.jpg-001.jpg 2015_08_31/IMG_9323.jpg-002.jpg 2015_08_31/IMG_9332.jpg-003.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری