گزارش تصويري مراسم هفته دفاع مقدس با حضور امير دريا بان علي شمخاني

2015_09_28/1443476317_IMG_0175.jpg-0010.jpg 2015_09_28/IMG_0148.jpg-008.jpg 2015_09_28/IMG_0175.jpg-0010.jpg 2015_09_28/IMG_0118.jpg006.jpg 2015_09_28/IMG_0140.jpg-007.jpg 2015_09_28/IMG_0060.jpg-012.jpg 2015_09_28/IMG_0077.jpg-013.jpg 2015_09_28/IMG_0113.jpg-005.jpg 2015_09_28/IMG_0036.jpg-011.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری