نشست خبري همايش دكتر قريب با حضور دبير علمي همايش

2015_10_01/IMG_0207.jpg--13.jpg 2015_10_01/IMG_0208.jpg--12.jpg 2015_10_01/IMG_0213.jpg--11.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری