گزارش تصويري از مراسم اولين مجمع عمومي انجمن دانش آموختگان دانشگاه اراك

2015_10_10/IMG_0817.jpg005.jpg 2015_10_10/IMG_0801.jpg003.jpg 2015_10_10/IMG_0808.jpg004.jpg 2015_10_10/IMG_0788.jpg002.jpg 2015_10_10/IMG_0765.jpg001.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری