گزارش تصويري از نشست دكتر معين در دانشگاه اراك

2015_12_06/07.jpg 2015_12_06/05.jpg 2015_12_06/06.jpg 2015_12_06/04.jpg 2015_12_06/1449432500_04.jpg 2015_12_06/02.jpg 2015_12_06/01.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری