نمايشگاه آثار هنري در دانشگاه 29 آذر

2015_12_19/untitled088.jpg 2015_12_19/077.jpg 2015_12_19/055.jpg 2015_12_19/066.jpg 2015_12_19/044.jpg 2015_12_19/033.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری