گزارش تصويري مراسم تجليل از پژوهشگران برتر

2015_12_29/012.jpg 2015_12_29/1451407131_009.jpg 2015_12_29/010.jpg 2015_12_29/008.jpg 2015_12_29/009.jpg 2015_12_29/007.jpg 2015_12_27/005.jpg 2015_12_27/006.jpg 2015_12_27/003.jpg 2015_12_27/004.jpg
قبلی 1 2 بعدی
12 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری