برگزاي كلاس داوري درجه سه فوتسال

2015_12_29/06.jpg 2015_12_29/05.jpg 2015_12_29/1451407977_03.jpg 2015_12_29/04.jpg 2015_12_29/1451407977_01.jpg 2015_12_29/03.jpg 2015_12_29/01.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری