بازديد همكاران از مناطق عملياتي جنوب

2016_01_25/1453732773_p022.jpg 2016_01_25/p022.jpg 2016_01_25/p033.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری