مراسم ميثاق با شهيدان دردانشگاه اراك

2016_02_01/09.jpg 2016_02_01/07.jpg 2016_02_01/05.jpg 2016_02_01/03.jpg 2016_02_01/02.jpg 2016_02_01/01.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری