گزارش تصويري از مراسم بازديد نمايشگاه نقاشي

2016_02_09/1455036543_IMG_5078008.jpg 2016_02_09/1455036544_IMG_5083009.jpg 2016_02_09/1455036542_IMG_507700.jpg 2016_02_09/1455036543_IMG_5056002.jpg 2016_02_09/1455036543_IMG_5058003.jpg 2016_02_09/1455036543_IMG_5068007.jpg 2016_02_09/1455036543_IMG_5072006.jpg 2016_02_09/1455036541_IMG_5063-004.jpg 2016_02_09/1455036542_IMG_506004.jpg 2016_02_09/IMG_507700.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری