بازديد خير ساعي و محترم جناب آقاي حسينجاني از طرح هاي دانشگاه اراك

2016_02_12/006.jpg 2016_02_12/004.jpg 2016_02_12/005.jpg 2016_02_12/001.jpg 2016_02_12/003.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری