مسابقات فوتسال 94

2016_02_20/IMG_5670.JPG 2016_02_20/IMG_5707.JPG 2016_02_20/IMG_5733.JPG 2016_02_20/IMG_5648.JPG 2016_02_20/IMG_5654.JPG 2016_02_20/IMG_5668.JPG 2016_02_20/IMG_5635.JPG

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری