برگزاري نشست صميمانه دانشكده كشاورزي با هيئت رئيسه دانشگاه

جلسه هيات رئيسه محترم دانشگاه با اعضاي محترم هيات علمي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي در روز دوشنبه مورخ سوم اسفند ماه سال94 در محل سالن جلسات دانشكده برگزار شد. در ابتداي جلسه رياست محترم دانشگاه جناب آقاي دكتر حميدي ايام جانسوز و جانگداز سوگواري  شهادت بانوي دوعالم حضرت فاطمه زهرا (س) را تسليت گفتند و سپس به بيان اهداف عالي دانشگاه اشاره كردند. ايشان آموزش و پژوهش را دو بال مكمل هم دانستند كه هر كدام به تنهايي نمي تواند دانشگاه را به سمت هدف نهايي خود برساند. پس از ايشان معاونين محترم پشتيباني و توسعه منابع انساني، فرهنگي، آموزشي و تحصيلات تكميلي و پژوهش و فناوري مطالبي پيرامون حوزه كاري خود ارائه نمودند. جناب آقاي دكتر صالحي ارجمند گزارش كلي از نيازها و همچنين توانمندي هاي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي ارائه كردند. اساتيد محترم گروههاي مختلف آموزشي نيز مطالبي پيرامون مباحث جاري خود ارائه كردند.

2016_02_21/IMG_6076.JPG 2016_02_21/IMG_6077.JPG 2016_02_21/IMG_6078.JPG 2016_02_21/IMG_6068.JPG 2016_02_21/IMG_6069.JPG 2016_02_21/IMG_6072.JPG 2016_02_21/IMG_6073.JPG 2016_02_21/IMG_6074.JPG 2016_02_21/IMG_6075.JPG 2016_02_21/IMG_6067.JPG

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری