سفره هفت سین در ساختمان دکتر قریب

2016_03_14/IMG_7521.JPG 2016_03_14/IMG_7523.JPG 2016_03_14/IMG_7525.JPG 2016_03_14/IMG_7526.JPG 2016_03_14/IMG_7508.JPG 2016_03_14/IMG_7509.JPG 2016_03_14/IMG_7510.JPG 2016_03_14/IMG_7512.JPG

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری