برنامه ریزی پروژه ساخت خوابگاه دخترانه توسط بنیاد 15خرداد

در اواخر سال گذشته و با اعلام مساعدت بنیاد 15 خرداد، امکان سنجی ساخت خوابگاه های دخترانه توسط بنیاد مذکور در دانشگاه ها کلید خورد که با پیگیریهای مسئولین محترم دانشگاه در رتبه بندی صورت گرفته از سوی بنیاد پانزده خرداد دانشگاه اراک در اولویت اول احداث خوابگاه دخترانه در بین دانشگاه های کشور با ظرفیت 22 نفر قرار گرفت.

در اولین گام از اجرای این پروژه ناظر محترم پروژه جناب آقای مهندس آمره وهیئت همراه از سایت مرکزی دانشگاه و موقعیت مکانی زمین در نظر گرفته بازدید به عمل آوردند.

2016_04_03/IMG_8128.JPG 2016_04_03/IMG_8134.JPG 2016_04_03/1459720247_IMG_8108.JPG 2016_04_03/1459720247_IMG_8117.JPG 2016_04_03/IMG_8118.JPG 2016_04_03/IMG_8127.JPG 2016_04_03/1459720233_IMG_8108.JPG 2016_04_03/1459720233_IMG_8117.JPG 2016_04_03/IMG_8108.JPG 2016_04_03/IMG_8117.JPG

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری