كوهروي دانشجويان پسر دانشگاه

كوهروي  دانشجويان پسر دانشگاه

روز جمعه مورخ 3/2/95 برنامه كوهروي  دانشجويان پسر دانشگاه با برنامه هاي مفرح و صعود به كوه مودر انجام گرديد كه شايان ذكر است  حضور رياست محترم دانشگاه جناب آقاي دكتر حميدي در اين جمع ، پا به پاي دانشجويان  باعث دلگرمي، شور و هيجان  هرچه بيشتر در بين شركت كنندگان  گرديد.

ضمن تشكر و قدرداني از استقبال و حمايت رياست محترم دانشگاه از اينگونه  برنامه هاي ورزشي باستحضار مي رساند كه كوهروي به ساير كوههاي زيبا و ديدني استان بطور منظم و مداوم ادامه خواهد داشت.

2016_04_24/20160422_08290114.jpg 2016_04_24/20160422_08290115.jpg 2016_04_24/20160422_08290116.jpg 2016_04_24/20160422_08290111.jpg 2016_04_24/20160422_08290112.jpg 2016_04_24/20160422_08290113.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری