كوهروي دختران و پسران اردیبهشت سال 1395

كوهروي دختران و پسران اردیبهشت سال 1395

روز پنجشنبه مورخ 1395/02/10 برنامه كوهروي دانشجويان دختر دانشگاه با تعداد 40 دانشجو و روز جمعه مورخ 1395/02/10 كوهروي دانشجويان پسر دانشگاه (تعداد 28 دانشجو) با برنامه‌هاي مفرح و صعود به كوه مُودر انجام شد.
شايان ذكر است در كوهروي دانشجويان دختر در روز پنجشنبه حضور معاونت محترم دانشگاه جناب آقاي دكتر بهرامي در اين جمع، پا به پاي دانشجويان باعث دلگرمي و شور و هيجان هرچه بيشتر در بين شركت كنندگان گرديد.

ضمن تشكر و قدرداني از استقبال و حمايت معاونت محترم دانشجويي دانشگاه از اينگونه برنامه‌هاي ورزشي، باستحضار مي‌رساند كه كوهروي به ساير كوههاي زيبا و ديدني استان بطور منظم و مداوم ادامه خواهد داشت

2016_04_30/photo_2016-04-30_20-51-23.jpg 2016_04_30/photo_2016-04-30_20-52-05.jpg 2016_04_30/photo_2016-04-30_20-52-19.jpg 2016_04_30/photo_2016-04-30_20-52-32.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری