آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه اراک

آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 95 در6 گروه آموزشي و 136 كد رشته امتحاني در صبح و بعد ازظهر روزهاي پنجشنبه 16 و جمعه 17 ارديبهشت ماه 1395 با شركت 10838 داوطلب  در دانشگاه اراك ،با نظم و كيفيت مطلوب ،در امنيت كامل و مطابق برنامه زمان بندي پيش بيني شده برگزار شد.

2016_05_07/124.JPG 2016_05_07/125.JPG 2016_05_07/121.JPG 2016_05_07/122.JPG 2016_05_07/123.JPG 2016_05_07/116.JPG 2016_05_07/117.JPG 2016_05_07/118.JPG 2016_05_07/119.JPG 2016_05_07/120.JPG
قبلی 1 2 3 بعدی
25 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری