مراسم وداع با شهید بابایی در دانشگاه اراک و تشییع پیکر آن شهید

2016_05_17/136.JPG 2016_05_17/137.JPG 2016_05_17/138.JPG 2016_05_17/131.JPG 2016_05_17/132.JPG 2016_05_17/133.JPG 2016_05_17/134.JPG 2016_05_17/135.JPG 2016_05_17/128.JPG 2016_05_17/129.JPG
قبلی 1 2 3 4 بعدی
38 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری